Privātuma atruna

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2023 “Izaugsmei patīk uzņēmīgie”
privātuma atruna

 

Šī ir informācija par Latvijas Bankas veikto personas datu apstrādi Latvijas kapitāla tirgus foruma 2023 “Izaugsmei patīk uzņēmīgie” (turpmāk – Latvijas kapitāla tirgus forums 2023) organizācijai un norises nodrošināšanai.

Latvijas kapitāla tirgus forums 2023 notiks gan klātienē, gan attālināti, izmantojot īpaši forumam veidoto tīmekļvietni https://kapitalaforums2023.lv/. Latvijas kapitāla tirgus foruma 2023 ieraksts vēlāk būs pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnē www.bank.lv. Latvijas Banka veiks Latvijas kapitāla tirgus foruma 2023 dalībnieku reģistrāciju dalībai tiešsaistē, izmantojot platformu “Reģistrācija dalībai tiešsaistē“. Personas, kuras vēlas iepriekšējā dienā saņemt savā e-pastā atgādinājumu par Latvijas kapitāla tirgus forumu 2023, tiek aicinātas to atzīmēt reģistrācijas laikā.

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Latvijas Banka: reģistrācijas Nr. LV90000158236; adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvija, tālrunis +37167022300; e-pasta adrese: info@bank.lv; tīmekļvietnes adrese: www.bank.lv.

Personas datu kategorijas

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2023 veiksmīgai norisei, kā arī lai identificētu forumā ieinteresēto auditoriju, var tikt apstrādāti šādi personas dati: Latvijas kapitāla tirgus foruma 2023 konferences tiešsaistes klausītāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pārstāvētā institūcija.

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

Reģistrācija dalībai Latvijas kapitāla tirgus forumā 2023:

Reģistrējoties Latvijas kapitāla tirgus foruma 2023 vērošanai tiešsaistē, jāievada personas vārds, uzvārds, e-pasta adrese un pārstāvētā institūcija. Latvijas Banka apstrādā personas datus, lai varētu nosūtīt tiešsaistes dalībniekiem piekļuves informāciju, kā arī identificētu foruma auditoriju. Personas, kuras nevēlas reģistrēties un sniegt informāciju, var vērot Latvijas kapitāla tirgus foruma 2023 tiešsaistes translāciju tīmeklī bez reģistrācijas.  

Apstrādes tiesiskais pamats

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2023 tiešsaistes dalībnieku vārda, uzvārda, e-pasta adreses un informācijas par pārstāvēto institūciju apstrādes tiesiskais pamats ir tiešsaistes dalībnieka piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas (regulas 2016/679) 6. panta 1. punkta “a” apakšpunkts). Jums ir tiesības savu piekrišanu un dalību pasākumā atsaukt jebkurā laikā, nosūtot ziņu uz e-pasta adresi datuaizsardziba@bank.lv.

Personas datu glabāšanas termiņš

Personas dati, ko tā sniegusi, reģistrējoties dalībai Latvijas kapitāla tirgus forumā 2023, tiks dzēsti viena mēneša laikā pēc Latvijas kapitāla tirgus foruma 2023 beigām.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

Latvijas Bankas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un izmantojami tikai pasākuma nodrošināšanai.

Jūsu Latvijas kapitāla tirgus foruma 2023 norises nodrošināšanai sniegtie personas dati būs pieejami tikai Latvijas Bankas darbiniekiem un pasākuma tehniskajiem nodrošinātājiem.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt Latvijas Bakai piekļuvi personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī Jums ir tiesības iebilst pret to apstrādi.

Pēc Jūsu pieprasījuma Latvijas Bankai ir pienākums sniegt Jums detalizētu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi un datu saņēmējiem, ja vien šādas informācijas izpaušanu neaizliedz normatīvie akti. Lai saņemtu detalizētu informāciju par Jūsu personas datu saņēmējiem vai to kategorijām, lūdzam vērsties pie Latvijas Bankas ar pamatotu iesniegumu.

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2023 tiešsaistes dalībniekiem ir tiesības savu piekrišanu un dalību pasākumā atsaukt jebkurā laikā, nosūtot ziņu uz e-pasta adresi datuaizsardziba@bank.lv.

Ja Jums ir pamatotas bažas par to, ka Latvijas Banka veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13–11, Rīga, LV-1011; e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv).